ویژه‌نامه نوروزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

💥 ویژه‌نامه نوروزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان منتشر شد. 💥

در این شماره می‌خوانید:

🟣 معرفی کتاب‌های ” چرا گورخرها زخم معده نمی‌گیرند؟ ” و ” چرا به علم اعتماد کنیم؟ ”

🟣 دلیل انتخاب رویکرد ویژه محیط زیست برای هشتمین دوره جشنواره چیست؟

🟣 دانشگاه مانند آکواریوم و بازار مانند دریا است.
گفتگو با نادیا مهرابی برگزیده هفتمین دوره جشنواره

🟣 مهترین اخبار جشنواره در سال 1402

🟣 معمای قایق و باد را حل کنید و جایزه بگیرید⛵

https://mov.jamilicharity.com/wp-content/uploads/2024/03/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-.pdf