اولین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی در سال 1401 با حضور رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره

 اولین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی در سال 1401 با حضور رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره

اولین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی در سال 1401، روز سه شنبه مورخ 16 فروردین ماه در محل دبیرخانه با حضور آقای مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره)، خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره)، آقای دکتر محمدرضا زالی (دبیر کمیته کسب و کار)، آقای دکتر ناصر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی)، خانم دکتر فاطمه محمدی پناه (دبیر کمیته بین الملل)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی)، خانم هنگامه تشت زر (دبیر کمیته روابط عمومی)، خانم سپیده امینی (دبیر کمیته اجرایی)، ندا بهشتی (دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان)، شبنم اسدی (دبیر کمیته رسانه) و کوروش اسدی (دبیر کمیته طراحی و پشتیبانی از سایت) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس جمیلی و خانم دکتر جمیلی پیشنهادات خود را حول محور بین المللی شدن جشنواره و گسترش روابط با سفارت خانه ها، توسعه فعالیت های مشاوره ای و همکاری با منتورهای تخصصی، پیگیری فعالیت های برگزیدگان 5 دوره گذشته جشنواره و همراهی آنها تا تجاری سازی ایده های خود و… در خصوص ششمین دوره از جشنواره مطرح نمودند.

در ادامه آقای مهندس جمیلی گزارشی مبنی بر تغییر نام بنیاد نیکوکاری جمیلی به بنیاد علم و فناوری ارائه نمودند و در این راستا از اعضای کمیته مدیریت درخواست مطالعه تطبیقی در خصوص این موضوع را بیان کردند.

پیرو پیشنهادات فوق هر یک اعضا نظرات خود را اعلام نمودند:

آقای دکتر زالی در خصوص روند بین المللی شدن، شروع فعالیت از اکو را نقطه عطفی برشمردند.

آقای دکتر غلامی گزارشی از جلسه خود با آقای دکتر مرندی در خصوص بین المللی شدن را ارائه دادند و آمادگی خود را جهت تسریع این روند اعلام نمودند.

در پایان جلسه خانم دکتر محمدی پناه و آقای مهندس مودب نیز پیشنهادی مبنی بر شروع همکاری با آیسسکو و در نظر گرفتن داوران برای بخش بین الملل را مطرح نمودند.