تدوین نقشه راه «باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو»

تدوین نقشه راه «باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو»

روز شنبه مورخ 19 شهریور ماه 1401 دبیرخانه جشنواره میزبان آقای دکتر امیر روشن (معاون اجرایی اسبق کمیسیون ملی یونسکو) بود. پیرو این جلسه، سعی بر آن شد تا از تجارب ارزشمند ایشان در جهت برنامه ریزی و توسعه فعالیت‌های «باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو» استفاده گردد.

 دکتر روشن نکاتی را در خصوص فعالیت های یونسکو بدین شرح یادآور شد: یونسکو در حوزه های مختلف (ورزش، بانکداری، سلامت و…) فعالیت می نماید و همچنین گروه های مختلف برمبنای اهداف و موضوعات مشترک گرد هم می آیند و حول محور مسائل آموزشی، علمی و فرهنگی به بحث و بررسی می پردازند. ایشان اذعان نمود: یونسکو به دلیل گستردگی فعالیت شبکه شبکه هاست.

در ادامه، مهندس جمیلی (دبیرکل باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو) درخواست خود را مبنی بر ارائه و تنظیم یک برنامه مدون به منظور فعالیت های باشگاه، برگزاری جلسات هیات مدیره، همراهی و همکاری معاون اجرایی اسبق کمیسیون ملی یونسکو  در راستای گسترش
فعالیت های ملی و بین المللی و در نتیجه حمایت از تمامی ایده پردازان و شرکت کنندگان در جشنواره، مطرح نمودند.

سپس دکتر روشن پیشنهادی دال بر مطالعه در خصوص روند فعالیت باشگاه های مشابه باشگاه علوم پایه و تکنولوژی و در نتیجه الگو برداری مناسب از آنها و اخذ مجوز داخلی و خارجی باشگاه را مطرح نمودند.

در پایان جلسه مقرر گردید معاون اجرایی اسبق کمیسیون ملی یونسکو امور مربوطه به اخذ مجوزهای داخلی را پیگیری نماید.