چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

مارس 14, 2020

برگزاری آخرین جلسه کمیته راهبردی جشنواره چهارم در سال ۱۳۹۸

آخرین جلسه کمیته راهبردی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سال ۹۸، امروز شنبه بیست و چهارم اسفندماه ۹۸ در محل دبیرخانه دائمی برگزار شد. […]
دسامبر 23, 2019

آغاز به کار کمیته مدیریت و برنامه ریزی راهبردی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

پس از برگزاری مراسم اختتامیه سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، کمیته شورای مدیریت و برنامه ریزی این جشنواره با حضور ریاست شورای سیاستگذاری، ریاست دبیرخانه […]