گفتگو با دکتر مهدی صفایی موسس هلدینگ کانسپت

گفتگو لایو اینستاگرامی خانم دکتر مارال اسکندری با دکتر مهدی صفایی کارآفرین برتر ملی و بنیان گذار هلدینگ کانسپت
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان