وبینار طراحی ارائه خلاقانه و اثرگذار با پاورپوینت

وبینار طراحی ارائه خلاقانه با پاورپوینت
وبینار آموزشی طراحی ارائه خلاقانه و اثرگذار با پاورپوینت- مدرس مهندس منصور میرطاهری مدیرعامل مرجع اینفوگرافیک فارسی
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان