مفهوم مدیریت استراتژیک کسب و کار

مدیریت استراتژیک جزء اساسی مشاغل محسوب می‌شود. تدوین و اجرای اهداف و ابتکارات مربوط به استراتژی‌های تعیین شده توسط ذینفعان یک سازمان است. به عبارت دیگر، برای اطمینان از فرایندهای تصمیم‌گیری عاقلانه، مهم است که استراتژی‌هایی برای پشتیبانی از عملکردها و عملکردهای کسب و کاری وجود داشته‌باشد. بنابراین مدیریت استراتژیک مستلزم ارزیابی اهداف کسب و کاری، چشم‌انداز، اهداف سازمان و هم‌چنین برنامه‌های آینده است. یک فرایند مدیریت استراتژیک به کار گرفته می‌شود؛ تا اطمینان حاصل شود که تجارت به طور موثر و کارآمد اجرا می‌شود.

نقش مدیریت استراتژیک کسب و کار

مدیریت استراتژیک یک اصطلاح گسترده است که شامل تفکر نوآورانه، فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک و استراتژی عملیاتی است. مدیریت استراتژیک کسب و کار، به طور خاص، عمدتا متکی به تحقیق است. ضروری است که برای موفقیت یک استراتژی کسب و کاری، نظرات مشتریان، مشارکت کارکنان و بهترین شیوه‌های صنعت در نظر گرفته‌شود. یک روش معمول برای تشویق مدیریت استراتژیک کسب و کار، شامل برنامه‌ریزی زیاد در جلسات هیئت مدیره، داشتن معتمدانی با تجربه ارزشمند و متنوع و بررسی دقیق تصمیمات بر روی هر عملکرد کسب و کاری در سازمان است.

اهمیت مدیریت استراتژیک کسب و کار

اهمیت اصلی مدیریت استراتژیک کسب و کار کمک به سود و تصمیم‌گیری کسب و کار است.

  1. برنامه‌ریزی

این یک ابزار مدیریت ضروری برای هر کسب و کار است. وظیفه اصلی در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک پیش‌بینی روندهای آینده است، که به تجارت در ساختمان کمک می‌کند. بنابراین برای تحقق این امر، باید از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک به جای فرآیندهای برنامه‌ریزی ساده استفاده کرد.

  1. آینده‌نگری

از طریق یک استراتژی خوب تدوین شده، قادر خواهید بود اهداف بلندمدت و واضحی را مشخص کنید. این اهداف به گونه‌ای مهم هستند، تا شما تصور متمایزی از نحوه پیشروی داشته‌باشید و می‌تواند برای رشد کلی یک سازمان مفید باشد.

  1. تخصیص منابع

جنبه سخت مدیریت استراتژی این است که با منابع محدود تحت فشار قرار می‌گیرید. مدیریت استراتژی به شما می‌آموزد که اطمینان حاصل کنید که منابع کسب و کار، از نظر محصولات و خدمات، عاقلانه مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای فرصت‌های امیدوار‌کننده هستند.

  1. نقاط قوت و ضعف

 هیچ شخصی یک کسب و کار را بهتر از صاحب آن نمی‌شناسد و تنها این شخص قادر خواهد بود نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود را تشخیص دهد. بنابراین، فقط آگاهی از کاستی‌ها و نقاط قوت یک کسب و کار کافی نیست. برنامه‌ریزی استراتژیک برای پر کردن شکاف بین خلاء قابلیت و قدرت یک کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  1. تاثیر محیطی

هنگام اداره یک کسب و کار، باید بدانید که تجارت شما چگونه بر محیط تاثیر می‌گذارد و برعکس. مدیریت استراتژی شامل آگاهی از تغییرات احتمالی آینده در بازار است که ممکن است بر کسب و کار و تاثیرات زیست محیطی آن تاثیر بگذارد.

مزایای مدیریت استراتژیک کسب و کار

یک فرایند مدیریت استراتژیک به سازمان و رهبری آن کمک می‌کند؛ تا در مورد وجود آینده خود فکر کنند و برای مسئولیت اصلی هیئت مدیره برنامه‌ریزی کنند. در واقع مدیریت استراتژیک، جهت را برای سازمان و کارکنان آن تعیین می‌کند. مدیریت استراتژیک موثر به طور مستمر فعالیت‌های سازمان را برنامه‌ریزی، نظارت و آزمایش می‌کند؛ که منجر به کارآیی عملیاتی بیش‌تر، سهم بازار و سودآوری می‌شود.

پنج مرحله از فرآیند مدیریت استراتژیک کسب و کار

  • ارزیابی استراتژیک کنونی سازمان
  • شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی
  • تدوین برنامه‌های عملی
  • اجرای برنامه‌های عملیاتی
  • ارزیابی برنامه‌های عملیاتی که تا چه حد موفق بوده و ایجاد تغییرات در مواقعی که نتایج مطلوب تولید نمی‌شود.