گفتگو آنلاین با آقای رضا غیابی | برگزار کننده تدکس تهران

رضا غیابی
گفتگو لایو اینستاگرامی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با آقای رضا غیابی کارآفرین ، سرمایه گذار و برگزار کننده تدکس تهران