فیلم آموزشی نحوه صحیح تکمیل پرتال ثبت نامی طرح ۹۹/۹۹

در پی سوالات و درخواست های مکرر متقاضیان شرکت در طرح ” ایده ٩٩/٩٩ ” مبنی بر چگونگی پاسخ به سوالات و نحوه تکمیل صحیح پرتال ثبت نامی این رویداد، دبیرخانه دائمی جشنواره، اقدام به انتشار ویدئو و فیلم آموزشی در این خصوص نمود.

تنها ٢٧ روز دیگر تا پایان مهلت ثبت ایده، باقیست.