اظهارات سخنگوی محترم وزارت امور خارجه در خصوص تسریع روند بین المللی شدن جشنواره

اظهارات سخنگوی محترم وزارت امور خارجه در خصوص تسریع روند بین المللی شدن جشنواره

در تاریخ 1401/01/28 جلسه ای با حضور آقای دکتر سعید خطیب‌زاده (سخنگوی امور خارجه)، آقای مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاست گذاری)، خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی)، آقای دکتر سروش مودب (مدیر اجرایی) و خانم دکتر فاطمه محمدی پناه (دبیر کمیته بین الملل) در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس جمیلی به توضیحاتی در خصوص جشنواره پرداختند و خاطر نشان کردند که روسای دانشگاه های سطح یک کشور، از اعضا محترم شورای سیاست گذاری بوده و از روند اجرایی جشنواره مطلع می باشند.

رئیس شورای سیاست گذاری، جشنواره را زمینه مناسبی جهت استعدادیابی جوانان توانمند ایرانی دانستند و در راستای بین المللی شدن، درخواست خود را مبنی بر ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور و سفارت های ایران در خارج از کشور مطرح نمودند.

در ادامه دکتر محمدی پناه و دکتر مودب در خصوص فعالیت های مرتبط با بخش بین الملل و پنجمین دوره از جشنواره، گزارش مختصری را ارائه نمودند.

سپس دکتر خطیب زاده اظهاراتی را در خصوص تسریع روند بین المللی شدن جشنواره بیان نمودند.

هچنین ایشان بر روی جذب تیم های بین المللی، چینش تیم ها به صورت ترکیبی (ملی و بین المللی)، مطالعه تطبیقی در خصوص
جشنواره های مشابه داخلی و خارجی و همکاری با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سازمان ملی نخبگان تاکید نمودند.

در پایان دکتر جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی ضمن تشکر از اظهارات ارزشمند دکتر خطیب زاده؛ تقاضا خود را مبنی بر بررسی موانع صدور مجوز باشگاه علم و تکنولوژی یونسکو و معرفی نماینده ای از وزارت امور خارجه جهت شرکت در جلسات مربوط به بخش بین الملل جشنواره بیان نمودند و در ادامه دکتر خطیب زاده، ضمن اعلام آمادگی برای حمایت و همراهی جشنواره؛ آقای دکتر دلخوش را به عنوان نماینده
وزارت امور خارجه به دبیرخانه جشنواره معرفی نمودند.

جلسه همفکری مجموعه بنتا با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جلسه هم اندیشی با مرکز شتابدهی نکسینولب (نوآوران آینده‌نگر آرتین)