کتاب استراتژی اقیانوس آبی؛ تمرکزی ویژه‌ بر رقابت در دنیای کسب و کار

نام اصلی کتاب Blue Ocean Strategy

نویسندگان دبلیو چان کیم  (W. Chan Kim) و رنه مابورنیا  (Renee Mauborgne)

بهترین استراتژی برای موفقیت در کسب و کار

کتاب تجارت «استراتژی اقیانوس آبی» تمرکز ویژه‌ای روی رقابت در دنیای کسب و کار دارد. نویسندگان در این کتاب اهداف خود را، جدا از هر نوع رقابت با سایر مقاله‌ها و کتاب‌هایی با موضوع مشابه، بیان می‌کنند. به باور دبلیو چان کیم و رنه مابورنیا، بهترین استراتژی برای موفقیت در کسب و کار، این است که اصلا وارد آن رقابت نشویم.

قرمز یا آبی؟

 در این کتاب، فضای رقابتی و درگیری دائم با رقبا در حوزه کسب و کار، به یک اقیانوس قرمز و خونین تشبیه شده‌است. در این اقیانوس خونین، بازارهای شلوغ و پر رونقی وجود دارند و رقبا دائما برای رسیدن برای جایگاه بهتر، با یکدیگر مشغول نبرد می‌شوند و سعی دارند تا سهم بیشتری از بازار تقاضا را از آن خود کنند. اما یک اقیانوس آبی، فضایی است که بازارهای ناشناخته در آن وجود دارند، همه چیز ساکت و آرام است و تنها خلاقیت است که می‌تواند در این اقیانوس پیروز شود.