چرخه PDCA

چرخه PDCA

یک تکنیک تکراری حل مسئله جهت بهبود مستمر فرآیندهای تجاری، محصولات یا خدمات و برای حل مشکلات است و شامل آزمایش سیستماتیک راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی نتایج و اجرای راه‌حل‌های کارآمد است.

اجزای چرخه PDCA

1.برنامه ریزی (Plan)

یک طرح و برنامه مناسب باید منعکس کننده مأموریت و ارزش‌های سازمان بوده، اهداف پروژه را ترسیم کرده و بهترین راه برای دستیابی به آن‌ها را به وضوح نشان دهد.

  1. انجام دادن یا عمل (Do)

این مرحله شامل : توسعه و اجرای یک راه حل، آزمایش راه‌حل‌های بالقوه، اندازه گیری نتایج و تصمیم‌گیری برای سنجش اثربخشی آن است.

3.بررسی کردن(Check)

به طور کلی، دو بررسی در سراسر پروژه وجود دارد:

  • در کنار اجرا، اطمینان از تحقق اهداف پروژه.
  • بررسی جامع‌تر پروژه که به بررسی موفقیت‌ها و شکست‌ها می‌پردازد؛ تا بتوان در آینده تصمیمات بهتری گرفت.

4.اقدام کردن(Act)

گام نهایی این است که پس از شناسایی و رفع اشتباهات گذشته اقدام اصلاحی انجام دهید. نتایج را مستند کرده، دیگران را در مورد تغییرات فرآیند آگاه کنید، توصیه‌هایی برای چرخه‌های PDCA آینده ارائه داده و اگر راه‌حل موفقیت آمیز بود، آن را اجرا کنید.

مهم‌ترین مزیت چرخه PDCA

کسب و کارهایی که به دنبال بهبود فرآیندهای داخلی و خارجی خود هستند، اغلب از روش PDCA برای به حداقل رساندن خطاها و به حداکثر رساندن نتایج استفاده می کنند.