پخش کلیپ معرفی سومین جشنواره در جلسه شورای پردیس علوم دانشگاه تهران

در جلسه روز شنبه ۳۰ شهریورماه ۹۸ شورای پردیس علوم دانشگاه تهران که با حضور ریاست محترم پردیس علوم، معاونان پردیس، روسای دانشکده ها و سرپرست گروه زیست فناوری این پردیس برگزار شد، همزمان با پخش کلیپ معرفی و اطلاع رسانی سومین جشنواره، دکتر وحید نیکنام ریاست محترم پردیس، طی سخنانی نقاط مثبت سیاست های برگزاری و اهداف عملکردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را برشمردند.

ایشان نقطه مثبت و اثرگذار برگزاری این رویداد را در انتخاب رویکرد متفاوت و نوآورانه برگزارکنندگان آن در بخش حامیان و خیرین آموزش عالی کشور و خروج از قالب سنتی فعالیت های خیرین که بیشتر براساس توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی در کشوربوده، دانست و افزودند: این جشنواره با هدف حمایت از ایده های برتر جوانان ایده پرداز و نخبگان آموزش عالی علاوه برتوسعه کارآفرینی و خلق ثروت در میان آنان، مسیرجدیدی را به سمت شکوفایی جوانان رقم زده است.

لازم به ذکر است که روسای کمیته های داوران سومین جشنواره در ۴ بخش فیزیک، ریاضی،آمار وعلوم کامپیوتر، علوم زیستی و زمین شناسی همگی از اعضای شورای پردیس علوم دانشگاه تهران هستند.