نشست هم اندیشی با فدراسیون بین المللی مخترعان

نشست هم اندیشی با فدراسیون بین المللی مخترعان

در روز چهارشنبه مورخ 25 خرداد 1401 دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میزبان جناب آقای دکتر مسعود تاج بخش (دستیار ویژه دبیر کل فدراسیون بین المللی مخترعین) بود.در ابتدای جلسه، طرفین اهم فعالیت های خود را جهت شاف سازی برای همکاری های بیشتر شرح دادند.

دکتر تاج بخش اهداف کلی این فدراسیون را برشمردند: ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي حمايت از افراد خلاق و نوآور در جهان، ايجاد انگيزه در نيروهاي خلاق و هدايت استعدادهاي نوآور در جهت كارآفريني و توسعه فناوري، افزايش آگاهي عمومي نسبت به روند توسعه فناوري و ايجاد محيطي حمايتگر و مشوق براي ابتكار، نوآوري و پيشرفت فناوري

معرفی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به ۱۰۰ هزار عضو ایرانی فدراسیون، معرفی جشنواره در وب سایت فدراسیون ، معرفی اساتید بین المللی جهت همکاری با جشنواره در بخش داوری، برگزاری رویدادهای علمی مشترک، همکاری فدراسیون با باشگاه ایده پردازان جشنواره، عضویت ایده پردازان جشنواره در جشنواره ها و نمایشگاه های تحت نظارت فدراسیون و آموزش و همکاری در ثبت اختراع  ایده پردازان جشنواره از موضوعات پیشنهادی مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان مقرر گردید تفاهم نامه ای دو جانبه به جهت ایجاد همکاری های بیشتر فی مابین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و فدراسیون مخترعان بین المللی منعقد گردد.

اعضای جلسه:

دکتر مسعود تاج بخش (دستیار ویژه دبیر کل فدراسیون بین المللی مخترعین) ، مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره)، دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی) و مهندس سروش مودب (دبیر اجرایی جشنواره)