مهندس بهروز فروتن | اندیشه سالم و همت تلاشگران بنیاد نیکوکاری جمیلی در ایجاد سکوهای آرامش برای جوانان، ستودنی است.

مهندس بهروز فروتن (بنیانگذار صنایع غذایی بهروز) در گفتگو با روابط عمومی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با استقبال از برگزاری رویدادهای علمی درسطح کشور، گفت:

امروز بسیار خوشحالم که در سومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که با هویت فرهنگی و اجتماعی به همت بنیاد نیکوکاری جمیلی برگزار شده است، حضور دارم. می خواهم یک جمله به شما عزیزان بگویم: در دریای متلاطم و شرایط غیرقابل پیش بینی امروز کشور، اندیشه سالم و همت تلاشگران بنیاد نیکوکاری جمیلی در ایجاد سکوهای آرامش برای جوانان کشور بسیار مقدس است. در روزگاری شاید برگزاری چنین برنامه هایی مناسبت نداشت ولی امروزه که کشور در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متلاطم قرار دارد، این نوع اندیشه و این نوع فعالیت بسیار ارزشمند است.

من به تمام تلاشگران بنیاد نیکوکاری جمیلی و جوانانی که اینقدر پرتلاش، پرانگیزه و توانمند به دنبال بروز خلاقیت و حفظ هویت ملی خود هستند، که خود نشان از عشق به ایران است، افتخار می کنم.

” ایران مان جاودان باد. “