مهندس غلامحسین جمیلی: برگزارکنندگان جشنواره بمنظور دستیابی به اهداف مشترک باید با جوانان ایده پرداز همسو و متحد عمل نمایند.

مهندس غلامحسین جمیلی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان در ارتباط با اقدامات موثر و مکمل در زمینه با اثربخشی بیشتر حمایت های جشنواره سوم در حوزه ی کسب و کار ایده پردازان جوان عنوان داشت:

این جشنواره در دومین دوره برگزاری توانست با بهره گیری از تجربیات اولین رویداد، نسبت به اثربخشی، رفع کاستی ها و بهبود کیفیت خود گام مهمی بردارد. بالتبع درک درست از نیازهای جامعه، شناخت مخاطبین، نگاه نوآورانه به ایده ها، پیوند عرصه های کسب و کار با بخش بین المللی، پرورش رویکردهای علمی و عملی جامعه دانشگاهی و فارغ التحصیلان جوان، بهره گیری از مدل های توسعه کسب و کار در کشورهای پیشرفته، برای ترسیم پیش نیازهای دوره های آتی و ثروت آفرینی بسیار حائز اهمیت است و شتابدهی بیشتری به اهداف پیشرو خواهد بخشید.هرگونه اقدامی که می تواند به صرفه جویی در حوزه انرژی، تسهیل در تولید کالاهای موردنیاز، بهره برداری از بضاعت های داخلی و خلق محصول بیانجامد قطعا می تواند مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر برگزارکنندگان جشنواره بمنظور دستیابی به هدف مشترک باید با جوانان ایده پرداز همسو و متحد عمل نمایند.