معرفی کتاب: سرسختی در زمین پول‌آفرینی

این کتاب توسط Tony Robbins  تحت عنوان Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook منتشر شده است. او در کتاب خود یک روند گام‌به‌گام برای تبدیل امور مالی و دستیابی سریع به اهداف پولی را ارائه می‌دهد. اگر برای سرمایه گذاری در ‌کسب‌وکار خود صرفه‌جویی ‌کرده‌اید، این کتاب را بخوانید و با توصیه های عملی Robbins  راه خود را به سمت آزادی مالی تسریع کنید.

خواندن این کتاب برای هر کارآفرین مشتاقی که به دنبال یادگیری بیشتر در مورد مدیریت جنبه‌های مالی زندگی‌خود (هم شخصی و هم حرفه‌ای) است یا حتی یک فرد کارآزموده که آرزوی ادامه افزایش مهارت‌هایش را در ذهن می‌پروراند، می‌تواند مفید باشد.