معرفی کتاب «باهوش‌تر، سریع‌تر، بهتر»

چارلز داهیگ، نویسنده آمریکایی است که با کتاب «قدرت عادت» به شهرت رسید.

او در کتاب «باهوش‌تر، سریع‌تر، بهتر» خود به رمز و راز‌های بهره‌وری در زندگی و کسب و کار می‌پردازد و با بررسی داستان افراد موفق سعی دارد از راز موفقیت آن‌ها پرده بردارد.

خلاصه کتاب

برای ایجاد انگیزه، باید باور داشته باشید که بر اعمال و محیط اطراف خود تسلط دارید.

آزمایشات نشان داده‌است که افراد با اهداف SMART کارها را راحت‌تر انجام می‌دهند و پس از تعیین هدف، اولویت‌ها را مشخص می‌نمایند.

نوآوری هنگامی بیشتر دیده می‌شود که ایده‌های قدیمی با روش‌های جدید آمیخته شوند.