“علوم زیستی” دومین حوزه انتخابی ایده پردازان جوان از لحاظ میزان استقبال و ثبت ایده در دو دوره برگزاری جشنواره

نظر به اینکه علوم زیستی دومین حوزه انتخابی از لحاظ میزان استقبال و ثبت ایده ایده پردازان در دو دوره برگزاری جشنواره بوده است و اخیرا تیم مدا مقام اول تیمی در حوزه زیست شناسی دومین جشنواره موفق به دریافت مدال طلا مسابقات ابداعات ٢٠١٩ لهستان شده است، از “دکتر بهمن زینلی رئیس کمیته داوران بخش علوم زیستی سومین جشنواره” کیفیت ایده های دریافتی دو دوره جشنواره در حوزه زیست شناسی را جویا شدیم:

در ابتدا می توان گفت که بطور کلی میزان کیفیت ایده ها رابطه مستقیمی با میزان تحصیلات و تجربه ایده پردازان داشت. از طرف دیگر و در مجموع، کیفیت ایده ها فراتر از انتظار ما بود بطوریکه می شد هم شوق و هم استعداد را در این طرح ها حس کرد. لذا خیلی دور از انتظار نیست که همچنان شاهد موفقیت این ایده پردازان در جشنواره های بین المللی باشیم.