شادی جمیلی درباره ترجمه کتاب «مدیران آینده» اثر «النا بوتلهو» و «کیم پاول» می‌گوید

کتاب «مدیران آینده» اثر «النا بوتلهو» و «کیم پاول» و ترجمه شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) از سوی انتشارات جنگل به چاپ رسید.

باور اکثریت مردم این است که مدیریت، توانایی افراد خاص می‌باشد. این باور ذهنمان را از جنبه‌های ساده و اصلی آن چه که هدف ما، یعنی رسیدن به شغل و منصب ایده‌آل است منحرف می‌کند.

اما نویسندگان این کتاب به جنگ این برداشت رفته‌اند و پیام اصلی آن‌ها این است که همه ما در گذر زمان با یادگیری، توانایی رسیدن به منصب مدیریت را خواهیم داشت و فقط باید چگونگی رسیدن به آن را بیاموزیم. این کتاب راهنمای کابردی شما برای رسیدن به این هدف می‌باشد.

دنیای امروز نیازمند رهبران عالی برای کمک به حل مسائل پیچیده شغلی است.

کتاب «مدیران آینده»، روش‌هایی را برای دستیابی به مناصب مدیریتی ارائه می‌دهد و فراتر از آن الهام‌بخش و همراهی فوق‌العاده در تصمیم‌گیری‌های کلیدی شغلی است.

این کتاب شامل عصاره‌ای است، از هرآن‌چه فرد جویای منصب مدیریتی برای رسیدن به آن باید بداند و در آن مهارت کسب کند.

فلسفه و تفکر پشت این کتاب، ایجاد تحولی در شماست، که اگر دیگران توانسته‌اند، پس شما هم می‌توانید. با مطالعه و به کار گیری راهنمایی‌های این کتاب، دگرگونی بزرگی در زندگی شغلی خود ایجاد خواهید کرد.