سخنرانی دکتر رسول جلیلی ریاست دانشگاه صنعتی شریف در اختتامیه پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در این برنامه گفت: کشور ما با چالش هایی مواجه است که باید این چالش‌ها را به خوبی بشناسیم و برای حل آن‌ها راهکار ارائه دهیم. جلیلی ادامه داد: دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از کانون‌های اصلی پرورش جوانان نخبه توانسته است در بیش از نیم قرن فعالیت خود نقش بسیار موثری در توانمندسازی جوانان نخبه در علم، پژوهش، فناوری و کارآفرینی داشته‌باشد و توانسته‌است پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اثربخشی اجتماعی کسب کند. ایشان در پایان عنوان کرد که فناوری‌های اقتدار آفرین نقش بسیار مهمی در تولید ارزش افزوده و شکوفایی کشور در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.