روز دانشجو مبارک باد

دانشجو آن پوینده ای است که عاشقانه، پروانه وار در پی نور می رود تا به جان و زندگی خویش و دیگران روشنی و گرمی هدیه دهد و بودن را از معنی و برکت سرشار کند. 16 آذر، روز دانشجو بر دانشجویان عزیز، رهروان راه معرفت و آینده سازان میهن اسلامی ایران مبارک باد.