دیدار ارکان جشنواره با دکتر نیلی احمدآبادی | رئیس دانشگاه تهران

در روز سه شنبه ۲۶فروردین ماه ۱۳۹۹،مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره به همراه دکتر کمره ای رئیس جشنواره، دکتر غلامی، دکتر تاج الدین و خانم دکتر جمیلی در دیداری با دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ملاقات نمودند.

در این جلسه، مهندس جمیلی ضمن تشکر از جناب آقای دکتر نیلی برای حضور ارزشمند ایشان در جشنواره ، نظر ایشان را در خصوص نحوه ی برگزاری جشنواره ی چهارم جویا شدند و همچنین دکتر کمره ای نکاتی را جهت استقرار برگزیدگان در شتابدهنده مطرح نمودند.

لازم به ذکر است دکتر ناصر غلامی گزارشی درخصوص فعالیت های انجام شده و دریافت طرح های ایده۹۹/۹۹ ارائه نمودند.

در پایان مهندس جمیلی، آمادگی خود را جهت حمایت از ایده های مورد تأیید دانشگاه که در حوزه شرایط موجود کشور (کرونا) می باشد اعلام داشتند.