خلاقیت و نوآوری در مدیریت

خلاقیت یا نوآوری

خلاقیت و نوآوری دو اصطلاح متفاوت می‌باشند از نظر فنی نیز معانی مختلفی دارند. خلاقیت به معنای ابتکار، تخیل و اختراع است و از طریق تدبیر حاصل می‌شود. از سوی دیگر، نوآوری به نوسازی و پیشرفت نسبت به ایده موجود اشاره دارد.

 درست است که خلاقیت و نوآوری دو اصطلاح متفاوت می‌باشند و نمی‌توانند جای یکدیگر استفاده شوند. اما در زمینه‌هایی مثل تجارت، مدیریت و تکونولوژی جایگزین مناسبی برای یکدیگراند.

تفاوت خلاقیت و نوآوری در مدیریت کسب و کار

نوآوری جنبه مهمی از رشد و پیشرفت افراد، سازمان‌ها، فرهنگ‌ها و جوامع است. نوآوری و خلاقیت به ایجاد ایده‌های جدید اشاره دارند. خلاقیت به معنای استفاده از ابتکار است، در حالی که نوآوری به معنای استفاده از نوآوری‌های موجود و با هدف بهبود آن و استفاده از آن برای تجاری‌سازی به کار می‌رود. برخی از افراد با ویژگی‌های کارآفرینی متولد می‌شوند و می توانند افکار خلاق را بلافاصله و به طور موثر تجاری کنند. برخی نیز استعداد خلاقیت دارند. به عبارت دیگر فقط تعداد کمی از آن‌ها توانایی ریسک‌پذیری دارند و می‌توانند ایده‌ها را به تجارت تبدیل کنند و سبب تفاوت بین خلاقیت و نوآوری می‌شود.

شباهت خلاقیت و نوآوری در مدیریت کسب و کار

فرآیند تولید یک محصول جدید یک فرآیند شناختی یا یادگیری است و به آن نوآوری می‌گویند و مبتنی بر توسعه است، بنابراین با وجود اینکه یک محصول کاملا جدید است، خلاقیت نیز عنصری مهم محسوب می‌شود و در صورت نوآوری و هم چنین خلاقیت سبب افزایش مهارت در کار می‌شود. (Rogers، E.M، 2003).

نمونه هایی از ترکیب خلاقیت و نوآوری در مدیریت کسب و کار

امروزه، Google به عنوان یکی از نوآورترین شرکت‌های جهان شناخته شده است. تلاش‌های زیادی توسط بنیانگذاران Google، Larry Page و Sergey Brin، برای افزایش نوآوری و خلاقیت در شرکت انجام شده‌است. آن‌ها آگاهانه بر تشویق کارمندان برای داشتن ذهن باز، نگرش پرسشگرانه و تولید ایده‌های جدید برای حفظ این سطح از نوآوری در سازمان متمرکز هستند. آن‌ها از شکل اصلی و تحول آفرین رهبری استفاده می‌کنند. نوآوری را می توان از طریق یک فرایند خلاقیت از نظر استراتژیک به‌دست آورد.

4 مرحله اصلی برای تولید ایده‌ها و مفاهیم شامل:

  • دریافت اطلاعات

  • تفکر

  • درک و فهم

  • ارزیابی / اجرا (پیوند به نوآوری)

نتیجه گیری

محصولات نوآورانه، در صورت ثبت اختراع ، باعث کاهش تهدیدها و موانع ورود در صنعت کمک می کنند.  نوآوری، خلاقیت و همچنین مهارت‌های تحلیلی برای مدیریت و موفقیت در یک تجارت بسیار ضروری است. اکثر شرکت‌های موفقی مانند اپل، هیولت پاکارد و بسیاری دیگر همیشه حاصل یک همکاری موفق بین یک رهبر خلاق و تحلیلی بوده‌اند. این امر به ایجاد نوآوری تجاری سودمند کمک می کند که رمز موفقیت است. علاوه بر این ، نوآوری‌هایی مانند زمینه‌های فناوری و سرگرمی تأثیر زیادی بر فرهنگ دارد. همچنین ضروری است که نوآوری بخشی از هر سازمانی باشد که مجبور باشد که پویا باشد.