خبر جلسه هم اندیشی با سازمان فنی و حرفه ای

خبر جلسه هم اندیشی با سازمان فنی و حرفه ای

در روز شنبه مورخ 1401/02/24 جلسه ای با حضور آقای دکتر شاه پسند (معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای)، آقای مهندس آلی (کارشناس توسعه و آموزش فنی و حرفه ای)، آقای دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی) و آقای مهندس مودب (مدیر اجرایی جشنواره) در محل سازمان فنی و حرفه ای برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس مودب توضیحاتی در خصوص ادوار گذشته جشنواره، تعداد ایده های دریافتی، vc مجموعه و شتاب دهنده معدنی مجموعه ارائه نمودند.

ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: با توجه به اینکه سال 2022 به عنوان سال جهانی و ملی علوم پایه معرفی شده است؛ جشنواره قصد دارد در استان ها فعالیت خود را گسترده تر نماید و از منتورهای تخصصی استفاده کند.

سپس دکتر غلامی در خصوص اعتبار حمایتی که به ایده پردازان تعلق پیدا می کند گزارشی را ارائه نمودند و خاطر نشان کردند که تمام هزینه های جشنواره توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی تامین می گردد. ایشان در ادامه درخواست دبیرخانه جشنواره را مبنی بر اعلام نیازها و استفاده از ظرفیت های فنی و حرفه ای جهت اطلاع ایده پردازان قبل از ثبت ایده، مطرح نمودند و اشاره نمودند که جشنواره هیچ چشم داشت مادی از سازمان فنی و حرفه ای ندارد.

بعد از توضیحات فوق، دکتر شاه پسند از تاسیس باشگاه مهارت آموختگان و کارآفرینان جهت تسهیل در فرآیند ایجاد شغل برای افراد جویای کار معرفی دانش آموختگان و نخبگان به کارآفرینان خبر دادند و در ادامه متذکر شدند که سازمان فنی حرفه ای زمینه اخذ مجوز کاریابی، تاسیس آموزشگاه جهت آموزش و اتصال به سامانه اشتغال ایرانیان را برای جشنواره محیا نماید.

در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای دو جانبه مابین جشنواره و سازمان فنی حرفه ای منعقد گردد و آقای مهندس آلی به عنوان نماینده دکتر شاه پسند قرارداد فوق را تهیه نمایند. همچنین مقرر گردید تفاهم نامه پیوست اجرایی داشته باشد