حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش‌های استان

حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش‌های استان

روز یکشنبه مورخ 23 مرداد ماه 1401 جلسه ای با حضور دکتر مصطفی صفدری رنجبر (مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر مشکات اسدی (مدیرعامل گروه کسب و کارهای نوین آن)، دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) و دکتر سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) در محل دبیرخانه دائمی جشنواره تشکیل گردید.

ابتدای جلسه دکتر صفدری در خصوص فعالیت های فناوری و نوآوری وزارت عتف توضیحاتی را بدین شرح ارائه نمود: به موجب ماده 12 قانون جهش تولید دانش بنیان؛ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان باید در دستور کار دستگاه اجرایی قرار گیرد. در این راستا معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف با تکیه بر ظرفیت و توانمندی های مراکز دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و… بر روی اجرای طرح تانا (توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها) تمرکز کرده است.

مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، هدف از این طرح را توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری و ظرفیت های فناورانه هر استان بیان نمود.

در ادامه ایشان استانداری ها و پارک های علم و فناوری استان ها را مجری اصلی این طرح معرفی کرد.

وی اظهار داشت: بعد از طرح موضوع در استان مورد نظر، تانا از طریق شبکه سازی و تعامل با اکوسیستم نوآوری استان ها وارد عمل می شود؛ سپس در سه سطح پیش رویداد، رویداد و پسا رویداد مساله مطرح شده بررسی می گردد.

ایجاد رابطه پویا و دو سویه میان صنعت و اکوسیستم

دکتر اسدی، آکادمی آن را مکمل اجرای طرح تانا دانست.

وی افزود: صندوق سرمایه‌گذاری «آن» زیرمجموعه هلدینگ زرین  می‌باشد که با هدف ایجاد رابطه پویا و دو سویه میان صنعت و اکوسیستم، پا به عرصه سرمایه‌گذاری گذاشته و ایجاد زمینه برای رشد اکوسیستم را در دستور کار خود قرار داده است.

پس از توضیحات فوق، دکتر مودب در خصوص نحوه حمایت از برگزیدگان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان، مِن‌جمله: مشاوره، آموزش، منتورینگ، اعطای اعتبار حمایتی و… نکاتی را بیان نمود.

در پایان، رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره خاطر نشان کرد: ششمین دوره از این رویداد علمی، همزمان با سال جهانی علوم پایه برگزار می گردد، فلذا با برگزاری طرح هایی مانند «طرح تانا» در جهت گسترش فعالیت‌های جشنواره در استان‌های معین موافق هستیم؛ لیکن جلسات تکمیلی حول محور بررسی جزئیات این طرح، روش های دقیق اجرا و نحوه حمایت‌های مدنظر، برگزار گردد.