جلسه هم اندیشی با بنیاد ملی نخبگان

جلسه هم اندیشی با بنیاد ملی نخبگان

در روز شنبه مورخ 7 خرداد 1401جلسه ای فی ما بین بنیاد ملی نخبگان و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشکیل گردید.

 در ابتدا دکتر غلامی –  دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی به نکاتی در خصوص موضوعات مربوط به جشنواره از جمله : انتخاب حوزه علوم پایه به عنوان محور اصلی جشنواره، غیردولتی بودن آن، شورای سیاست گذاری و نحوه عملکرد، بنیاد علم و فناوری جمیلی به عنوان تنها حامی جشنوار، تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو، تعداد ایده های دریافتی طی 5 دوره برگزار شده جشنواره و  نوع حمایت از ایده پردازان نهایی (ساکن تهران و شهرستان) اشاره نمودند. دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی یکی از اهداف جشنواره را آموزش نحوه ساخت تیم به دانشجویان و ایده پردازان  و همچنین کاربردی کردن ایده ها در زمینه علوم پایه برشمردند.

در ادامه مدیر اجرایی جشنواره به معرفی تیم سرمایه گذاری جشنواره، مرکز شتابدهی ماینتک، آکادمی آن سو که در راستای حمایت از هوش مصنوعی تاسیس شده است و برگزاری دوره های آموزشی جهت تحریر بیزینس مدل و طراحی مدل کسب و کار توسط ایده پردازان منتخب پرداختند.

ارکان بنیاد نخبگان تمایل خود را جهت همکاری و تسهیل روند جهت برگزاری باشکوه تر جشنواره اعلام نمودند.

 دکتر ضرغامی – مدیر دفتر اثربخشی بنیاد ملی نخبگان پیشنهاداتشان را مبنی بر ایجاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه، اطلاع رسانی جشنواره به بانک اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان و حضور نماینده جشنواره در یکی از وبینارهای بنیاد نخبگان جهت معرفی بهتر جشنواره به جامعه علمی مطرح نمودند

هم چنین دکتر امینی خبر از تاسیس صندوقی جهت حمایت از رشته های علوم پایه دادند که در این راستا بنیاد و جشنواره می توانند
همکاری های مثمر ثمری با یکدیگر داشته باشند.

اعضا جلسه:

دکتر ضرغامی (مدیر دفتر اثربخشی بنیاد ملی نخبگان)، دکتر امینی (دستیار معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان)، دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی جشنواره) و مهندس مودب (مدیر اجرایی جشنواره)