جشنواره را در «کلاب هاوس» نیز دنبال کنید

کلاب هاوس جشنواره قرن با هدف برگزاری اتاق‌ بحث‌های گروهی و تخصصی در حوزه علمی و کسب و کاری، فعالیت خود را آغاز نموده‌است. هدف از فعالیت کلاب هاوس جشنواره، بررسی و تحلیل مباحث حوزه ایده‌ تا کسب و کار و پاسخگویی به مسائل علمی و کسب و کاری مخاطبان جشنواره است.

برخی از مباحث اتاق‌‌های گفتگو کلاب هاوس جشنواره: ۱.خلق ایده و ایده‌پردازی ۲.کسب و کار ۳.تبدیل ایده به کسب و کار ۴.موفقیت و…

✅باهم به گفتگو علمی و کسب و کاری خواهیم نشست، در اتاق بحث‌های تخصصی جشنواره قرن