تصویر ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر دستور اطلاع رسانی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به کلیه دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی کشور