ترس از شکست در کسب و کار

علت ترس از شکست در کسب و کار چیست؟

ترس باعث می شود که از موقعیت های آسیب رسان دور شوید. این احساس مانع از تلاش کردن می شود. دلیل این ترس چیست؟

ایده آل گرایی در کار:

برای ایده آل گراها شکست بسیار سخت و تحقیر کننده است

اعتماد به نفس پایین یا کاذب:

کسانی که اعتماد به نفس کافی دارند، می دانند که همیشه موفق نمی شوند. اما کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، از ریسک کردن می ترسند. آنها ترجیح می دهند در محدوده همیشگی خود باشند، تا آنکه چیزی جدید را امتحان کنند

تجربه تروما در ایده پردازان:

انجام دادن کاری اشتباه یا داشتن تجربه یک شکست بزرگ باعث می شود که فرد از انجام دوباره آن بترسد.

راهکارهای غلبه بر ترس از شکست در کسب و کار:

گذشته شغلی خود را بررسی کنید: مواردی را که بخاطر ترس از شکست کاری در میانه راه رها کردید، بررسی کنید.

آموزش ببینید: اگر ترس های شما به دلیل ناتوانی و نداشتن مهارت و دانش کافی است، خودتان را در این زمینه ارتقا دهید.

نتایج احتمالی را بررسی کنید: بسیاری از افراد دچار ترس از شکست می شوند، زیرا از ناشناخته ها می ترسند. با بررسی تمام نتایج احتمالی تصمیم خود، بر این ترس غلبه کنید.

از اشتباهات شغلی خود درس بگیرید: با تنظیم یک برنامه دقیق ، از تمام اشتباهات خود درس بگیرید.

انتظار داشته باشید که شکست بخورید: در مسیر موفقیت، باید بارها شکست بخورید و آنقدر این کار تکرار شود تا راه موفقیت را یاد بگیرید. مزایای شکست خوردن را به خودتان یادآور شوید و به توانایی هایتان در بهره بردن از این شکست اعتماد کنید.

مثبت اندیشی را تمرین کنید: این روش برای تقویت اعتماد به نفس و از بین بردن خود انتقادی بسیار مفید است.

به چیزهایی فکر کنید که می توانید کنترل کنید: وقتی به چیزی فکر می کنید که کنترلی روی آن ندارید، خودتان را مضطرب می کنید. برعکس، با فکر کردن به مواردی که در دستان شماست احساس اطمینان و اعتماد به نفس خواهید کرد. به ترس هایتان فکر نکنید. فقط به چیزی فکر کنید که می توانید انجام دهید و آن را درست انجام دهید

موفقیت هایتان را ثبت کنید: رسیدن به هر موفقیت کوچک، ترس را در زندگی شما کمرنگ تر می کند. همه موفقیت های بزرگ با موفقیت های کوچک شروع می شوند. آنها را ثبت کنید و هر روز به خودتان یادآور شوید.

به مشاور مراجعه کنید: اگر انجام راهکارهای فوق به شما در غلبه بر ترس از شکست کمکی نکرد و شدت ترس بیشتر از معمول است، با یک مشاور/روانشناس صحبت کنید.