” امکان ثبت ایده های فردی در سامانه ثبت نامی سومین جشنواره “

با توجه به آمار بالای درخواست های ارسال شده به دبیرخانه دائمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان،  مبنی بر فراهم ساختن امکان پذیرش ایده متقاضیان به صورت فردی، با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه ارزشمند مقوله حمایت از جوانان مستعد ایده پرداز و توسعه کارآفرینی نوین در سیاست های عملکردی این رویداد، ازین پس ایده پردازان میتوانند علاوه بر تیم، شرکت نوپا، استارتاپ ایده های خود را  به صورت فردی نیز در پرتال ثبت نامی جشنواره ثبت نمایند.  متقاضیان برای اطلاع از شرایط ثبت نام به آدرس سایت جشنواره به نشانی ysf-persia.com  مراجعه نمایند.