انتصاب دکتر رضا محمد کاظمی به عنوان مشاور امور توسعه ای دانشکده گردشگری

افتخاری دیگر برای جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

انتصاب شایسته دکتر رضا محمدکاظمی (عضو محترم کمیته داوری کسب و کار جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان) را به عنوان مشاور امور توسعه ای رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه تهران تبریک عرض می نماییم.

توفیق و تعالی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.