اطلاعیه تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو

اطلاعیه تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو

به گزارش دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 1401 تاسیس شد.

مهندس ابراهیم جمیلی دبیر کل باشگاه، ترویج علم را وظیفه ملی دانست و افزود: «ایده تاسیس این باشگاه، با طی مراحل اداری و قانونی به تصویب یونسکو رسید.»

ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: این باشگاه به جهت ایجاد انگیزه و ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای آموزش، حوزه علوم پایه و اشاعه مبانی اصیل ایرانی و اسلامی بر اساس اهداف فرهنگی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چارچوب های کمیسیون ملی یونسکو – ایران با التزام به رعایت مقررات کشوری و ضوابط حاکم بر تاسیس باشگاه های یونسکو و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده تشکیل گردید.

دبیر کل باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یادآور شدند: هدف اصلی باشگاه علوم پایه و تکنولوژی، انجام فعالیت ها و اقداماتی در راستای توسعه پایدار و با تکیه بر پشتوانه علوم بنیادی است. در جهت نیل به این آرمان مجموعه پروژه ها و فعالیت هایی توسط نخبگان، اعضای باشگاه و به ویژه دانشجویان علوم پایه کشور و نیز مردم عادی جامعه با حمایت مالی و اداری و سازمانی باشگاه علوم انجام خواهد گرفت. آشناسازی آحاد جامعه از اهمیت نقش علوم پایه در زندگی و مشارکت در آموزش های کاربردی و توسعه کسب و کار این حوزه از اهم موضوعات می باشد. حمایت از نهادینه شدن توسعه فعالیت‌های خدماتی و صنعتی جامعه بر مبنای اصول علمی، حمایت از ایفای نقش فعال تر زنان دانش آموخته در حوزه علوم پایه در بدنه کشور، فرهنگ سازی و بکار گیری علوم پایه در حل مسائل و مشکلات جامعه از جمله محورهای فعالیت باشگاه علوم پایه و تکنولوژی خواهد بود.