اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش هشتم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش هشتم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش هفتم)

Founder

بنیان‌گذار

شخص کارآفرینی است که کسب‌و‌کاری را راه‌اندازی کرده است. اگر چندین کارآفرین در راه‌اندازی شرکت نقشی داشته باشند، آن‌ها نیز به عنوان بنیانگذار شناخته می‌شوند.

Freelancer

فریلنسر

کسی است که سرویس‌ها یا خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به کارفرما ارائه می‌کند. آن‌ها معمولا ساعتی، روزانه یا پروژه‌ای دستمزد می‌گیرند و اساسا یک کسب‌و‌کار یک نفره است.

Freemium

فریمیوم

در مدل بازاریابی فریمیوم، شما بخشی از محصول را به صورت رایگان ارائه می‌کنید، اما برای استفاده از تمام مزیت‌ها و قابلیت‌ها باید پول پرداخته شود.

Fundraising

جذب سرمایه

به دریافت سرمایه جدید در یک استارتاپ می گویند.

Gamification

بازی‌وار سازی

مفهوم کاربرد مکانیک بازی و تکنیک‌های طراحی شده برای آن بازی جهت ایجاد تعادل و انگیزه در افراد برای رسیدن به اهدافشان است.