ارزیابی کیفی ایده ها و مقایسه عملکرد سومین جشنواره از نگاه معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر پیمان صالحی معاون محترم نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس کمیته داوران بخش شیمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در گفتگو با بخش خبری دبیرخانه جشنواره از کیفیت طرح های دریافتی و جایگاه عملکردی این رویداد گفت:

کشور ما کشور ذخایر نفتی و پتروشیمی است، قطعا در چنین شرایطی، حوزه شیمی، از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در حوزه علوم پایه برخوردار است.
باوجود تمامی تلاش ها در جشنواره دوم، بودند افرادی که در زمینه برگزاری آن اظهار بی اطلاعی میکردند اما نسبت به جوان بودن رویداد و اینکه هنوز در پروسه تبدیل به یک جشنواره کشوری قرار داشت، از نتایج برگزاری آن بسیار راضی هستیم کمااینکه از مجموع ۱۶۶ طرح دریافتی دومین دوره در حوزه شیمی باوجود کیفیت بالا، به دلیل رویکرد تیمی و تجاری سازی، مجبور به رد تنها ده مقاله پژوهشی در حوزه شیمی شدیم.
امسال تا به امروز که هنوز فرصت ثبت ایده باقی است، با مقایسه دوره های پیشین، از میزان استقبال، وضعیت و کیفیت ایده های دریافتی راضی بوده و ازاینکه در هر دوره شاهد پیشرفت در کیفیت علمی ایده ها هستیم، خرسندیم. امید داریم شاهد درخشش هرچه بیشتر ایده پردازان جوان باشیم.