مهندس غلامحسین جمیلی

اکتبر 10, 2019

مهندس غلامحسین جمیلی: برگزارکنندگان جشنواره بمنظور دستیابی به اهداف مشترک باید با جوانان ایده پرداز همسو و متحد عمل نمایند.

مهندس غلامحسین جمیلی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان در ارتباط با اقدامات موثر و مکمل […]