مهندس بهروز فروتن

ژانویه 6, 2020

مهندس بهروز فروتن: اندیشه سالم و همت تلاشگران بنیاد نیکوکاری جمیلی در ایجاد سکوهای آرامش برای جوانان، ستودنی است.

مهندس بهروز فروتن (بنیانگذار صنایع غذایی بهروز) در گفتگو با روابط عمومی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با استقبال از برگزاری رویدادهای علمی درسطح کشور، گفت: […]