اکتبر 10, 2019

برگزاری دومین نشست کمیته داوران سومین جشنواره به میزبانی پردیس علوم دانشگاه تهران

دومین نشست کمیته داوران سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به میزبانی ریاست محترم پردیس علوم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیکنام روز سه شنبه ۱۶ […]
سپتامبر 25, 2019

ارزیابی کیفی ایده ها و مقایسه عملکرد سومین جشنواره از نگاه معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر پیمان صالحی معاون محترم نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس کمیته داوران بخش شیمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان […]