دکتر مظفر علیخانی

ژانویه 7, 2020

دکترمظفرعلیخانی:این جشنواره مبنایی است تا مراکز آموزش عالی کشور بتوانند زمینه ظهور نخبگان جوان را فراهم کنند.

دکترمظفرعلیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران از میهمانان و حامیان معنوی سومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در […]