حمایت از جوان ایرانی

دسامبر 28, 2019

بخشی از سخنان دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه تهران در اختتامیه سومین جشنواره

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، ریاست دانشگاه تهران و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه این رویداد ضمن تشکر […]