پژوهشهای جدید درباره سلول‌های بنیادین

پژوهشهای جدید درباره سلول‌های بنیادین

دانشمندان به سرنخ های جدید درباره تولید سلولهای بنیادین در مغز دست یافته‌اند. پژوهشگران آلمانی در مطالعات خود کلیدی کشف کرده‌اند که وقتی این مولکول به سلولهای “آستروسیت” اضافه می‌شود آنها را وادار به تولید سلولهای عصبی می‌نمایند. زیست شناسان در این تحقیق با آزمایش “سلولهای شعاعی گلیال” موش مادر دریافتند زمانی که این گروه از سلولها به سلولهای زمینه ساز مرسوم به “پاکسا ها” متصل می شود، شروع به تولید سلول های عصبی می کنند. آن ها امیدوارند این کشف راهی برای ترمیم سلولهای از دست رفته در مبتلایان به سکته و برخی ضایعات مغزی پیشروی آنها قرار می‌دهد.