دهمین “جشنواره آموزش” دانشگاه تهران برگزیدگان خود را معرفی نمود

دهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با حضور رئیس دانشگاه تهران، معاون آموزشی  دانشگاه تهران، اعضای هیئت‌علمی و جمعی از پیشکسوتان و اساتید دانشگاه تهران باهدف تقدیر از افراد سرآمد در حوزه آموزشی، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در سالن شهید چمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

رشته‌ها، گروه‌های علمی و دانشکده‌های دانشگاه تهران در قالب کمیسیون‌های تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری، دامپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و هنر و معماری دسته‌بندی شده بودند که در هر یک از این کمیسیون‌ها یک استاد پیشکسوت معرفی شد.

لازم به ذکر است؛ دانشگاه تهران از حدود ۲۱۰۰ عضو هیأت علمی بهره‌مند است که از این میان دکتر علی کنعانیان از دانشکدگان علوم، دکتر داتیس خواجه‌ئیان از دانشکده مدیریت و دکتر جهانگیر یداالهی فارسی از دانشکده کارآفرینی شایسته  کسب عنوان «عضو هیأت علمی برگزیده آموزشی» شدند.

دکتر ساسان مهرانی از دانشکده مدیریت و دکتر فرنوش فریدبد از دانشکدگان علوم نیز به عنوان اعضای هیأت علمی شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین یاد اعضای هیأت علمی فوت شده دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ با حضور همکاران این اساتید درگذشته گرامی داشته شد.

خانم دکتر شادی جمیلی – رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره نیز در این رویداد شرکت نمودند.