کتاب خلق مدل کسب و کار | یکی از کتابهای کاربردی کسب و کارهای نوپا

خلاصه کتاب خلق مدل کسب و کار

نام کتاب :  خلق مدل کسب و کار 
نویسندگان: الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور

مترجمان : بابک وطن دوست, بهامین توفیقی, حسام الدین ساروقی, غلامرضا توکلی

عنوان انگلیسی کتاب : Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

سال انتشار: 2010

ضرورت موضوع:

تحولات دو دهه اخیر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فضای کسب و کار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده است. این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمان ها، گزینه های بسیار متنوعی را برای خلق، ارائه و کسب ارزش در اختیار آن ها قرار داده است. در این راستا مدل کسب و کار به عنوان یک مفهوم نوین مدیریتی تاثیر زیادی در موفقیت مؤسسات اقتصادی دارد.

خلق مدل کسب و کار ؛ كتابی مرجع، علمی و الهام بخش برای تمامی کسانی است که برای بهبود مدل کسب وکار و يا طراحی مدل کسب و کار جدید تلاش می کنند.
کسانی که آماده گذشتن از تفکر قدیمی و حرکت به سمت مدل های جدید و نوآور ارزش آفرینی هستند.
یکی از نکات مهم در چارچوب های ارائه شده در این کتاب، رابطه بین مدل کسب و کار و استراتژی است.
مدل کسب و کار جایگزین استراتژی نیست بلکه این دو با هم همپوشانی دارند.

خلاصه کتاب خلق مدل کسب و کار

ساختار کتاب:

اين كتاب در ادامه ، به ٩ جزء يك مدل كسب و كار كه در ذيل به آن اشاره شده است ، بطور جداگانه، می پردازد؛

١) طبقه بندي مشتريان
٢) ارزش پيشنهادي
٣) كانال هاي توزيع و فروش
٤) راه هاي ارتباط با مشتريان
۵) جریان‌های درآمدی
۶) منابع کلیدی
۷) فعالیت‌های کلیدی
۸) مشارکت‌های کلیدی
۹) ساختار هزینه

مقاله های مرتبط

در مورد بوم مدل کسب و کار بیشتر بدانید