شکوفائی سر سبز فصل علم و دانش بر همه‌ی اصحاب فرهیخته و دانش‌پروران مبارک

مهر فصلِ خشكيدن و زرد شدن و ريختن نيست، آغاز روييدن كتاب بر ساقه دست هاست. مهرتان پيروز و مهرورزي‌تان هميشگي باد.

فصل مهر فصل شکوفه ریزان گلبرگ‌های گل سرخ زندگی عالمانه و فرهیختگی برای همه جویندگان علم و دانش است؛ فصل مهر فصل تندیس استمرار پایداری و استقامت برای جویندگی است.