گسترش فعالیت های بین المللی جشنواره در منطقه خاورمیانه

روز چهارشنبه مورخ 5 مرداد ماه 1401 جلسه ای مابین انجمن های مالکیت معنوی اختراع جهانی و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حضور آقای دکتر خسروی (رئیس بخش خاورمیانه ویپا)، آقای دکتر مودب (مدیر اجرایی جشنواره)، خانم دکتر محمدی پناه (دبیر کمیته بین الملل) و آقای مهندس سلیمی (مدیر اجرایی جشنواره خیام) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب توضیحات مختصری در خصوص جشنواره و برگزاری آن در ادوار گذشته ارائه نمودند و همچنین در خصوص نحوه همکاری و مشارکت دانشگاه ها و سازمانهای پیشرو در حوزه علم و تکنولوژی با جشنواره توضیحاتی دادند و در ادامه به برنامه های آموزشی و مشاوره ای سال جدید جشنواره، در راستای بهره مندی کلیه جوانان و علاقمندان به کسب و کار و کارآفرینی از این برنامه ها در کلیه استان های کشور و نیز در بعد بین المللی اشاره نمودند.

در ادامه مهندس سلیمی در خصوص جشنواره خیام و فعالیت های صورت گرفته در این جشنواره از جمله: کسر خدمت سربازی، معرفی به مراکز رشد و استقرار رایگان برگزیدگان این جشنواره، معرفی به نهادهای اجرایی، اهدا جوایز بین المللی و معرفی به صندوق های تجاری سازی توضیحاتی را ارائه نمودند‌‌. در ادامه ایشان یادآور شدند که دکتر خسروی بعنوان رئیس بخش خاورمیانه ویپا منصوب شده اند.

سپس آقای دکتر خسروی به معرفی انجمن های مالکیت معنوی اختراع جهانی (WIIPA) بدین شرح پرداختند:

ویپا با هدف ترویج اختراع و نوآوری فعالیت دارد. دفتر منطقه ای خاورمیانه نیز به منظور افزایش وحدت و تمرکز بر اعضای جدید تاسیس گردید. این دفتر بیشتر در شرق آسیا فعال است زیرا خاورمیانه به عنوان یک منطقه در حال توسعه نیاز به توجه بیشتری می باشد و در این راستا یک دفتر منطقه ای در ترکیه ایجاد شده است.

جهت افزایش بهره وری این مجموعه تمرکز خود را بر روند آموزش و ارائه خدمات به کشورهای عضو، نظارت بر فعالیت های آنان، جذب اعضا و سیاست منطقه ای را بیشتر کرده است

این مجموعه مأموریت هایی نیز دارد. از جمله:

 ۱- ارائه خدماتی مانند مشاوره حول محور ارتباطات مؤثر، ثبت اختراعات و مالکیت معنوی مرتبط با اختراعات برای اعضا

۲- مشارکت اعضا و همچنین نمایندگان دانشگاها در سمینارهای عملی (داخلی و خارجی)

۳- تعامل و همکاری بین سازمان‌های عضو، مخترعان و تولیدکنندگان به جهت تقویت روابط چند جانبه

۴-ایجاد مراکز تحقیقاتی با هدف آموزش و برگزاری مجامع بین المللی

رئیس دفاتر خاورمیانه ویپا در پایان متذکر شدند:

از طریق این مجموعه مخترعان جوان و با استعداد از تخصص مربیان بهره مند می گردند و پیرو آن استعدادهایشان شکوفا می گردد.

سپس خانم دکتر محمدی پناه در خصوص روند بین المللی شدن جشنواره، تاسیس باشگاه یونسکو، میزان حمایت از برگزیدگان، برگزاری وبینارهای علمی در اقصی نقاط ایران و زمان باز شدن پورتال ثبت نامی توضیحاتی را ارائه نمودند.

دبیر کمیته بین الملل درخواست خود را مبنی بر معرفی داوران بین الملل و سخنرانان بین الملل برای روز اختتامیه مطرح نمودند.

در نهایت دکتر خسروی موافقت خود را در جهت همکاری و تعامل با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اعلام نمودند و پیشنهاد خود را مبنی بر معرفی نماینده به مجموعه ویپا در راستای همسو شدن با فعالیت های مجموعه فوق اعلام نمودند.