مفهوم شتاب دهنده؟

در سال 2005 یک سرمایه گذار و کارآفرین آمریکایی به نام پل گراهام روشی را ایجاد کرد که امروزه به عنوان اولین برنامه شتابدهی کسب و کار و با نام Y Combinator شناخته می‌شود. او تصمیم گرفته‌بود مبالغ اندکی را در گروهی از استارتاپ‌های متمرکز در صنعت فناوری سرمایه‌گذاری کند. این گروه به عنوان یک گروه برای توسعه بیشتر ایده‌ها و مشاغل پشتیبانی شد. هدف پل گراهام ایجاد یک شکل کارآمدتر از سرمایه گذاری با پیروی از شرایط مشابه و ارائه پشتیبانی یکسان در سراسر استارتاپ‌های مختلف بود.

از همان زمان، مفهوم شتابدهنده کسب و کار در سراسر جهان گسترش یافت. ابتدا از آمریکا به اروپا و از اروپا به یک پدیده جهانی تبدیل شد.

یکی از جنبه های مشترک هر شتابدهنده کسب و کار این است که آن‌ها برنامه‌هایی با هدف تسریع در توسعه ایده یا استارتاپ دارند. علاوه بر این، برنامه‌های شتابدهی معمولاً یک جدول زمانی مشخص دارند که اجرای آن‌ها در بیشتر موارد حدود سه ماه به طول می‌انجامد. با این حال، برنامه‎هایی هم وجود دارد که ماندگاری بیشتری دارد و در بعضی موارد تا دوازده ماه به طول می‌انجامند.

از خدمات پشتیبانی تا سرمایه‌گذاری

شتابدهنده‌ها مؤسساتی هستند که طیف وسیعی از خدمات پشتیبانی و فرصت‌های مالی را برای استارتاپ‌ها ارائه می‌دهند. آن‌ها تمایل دارند با ثبت نام استارتاپ‌ها در برنامه‌های چند ماهه امکاناتی همچون مشاوره، فضای کسب وکاری و زنجیره تأمین را در اختیار آن‌ها قرار دهند. از همه مهمتر، شتابدهنده‌ها امکان دسترسی به سرمایه و سرمایه گذاری اولیه روی استارتاپ‌ها را نیز بر عهده دارند. استارتاپ‌ها معمولاً پس از سه یا چهار ماه از شروع اجرای برنامه شتابدهی خود به نتیجه می‌رسند.

با اینهمه، سرمايه‌گذاران در مراحل اوليه حق دارند در صورت تمایل، سرمايه‌گذاري‌هاي آتي را انجام دهند یا از انجام آن روی گردانند چراکه این امر یک تعهد به سرمایه گذاری در اجرا بیش نیست.

گنجینه مثبت صاحبان استارتاپ

شتابدهنده‌ها یک گنجینه مثبت از منابع برای صاحبان استارتاپ‌ها هستند. با توجه به اینکه این سازمان‎ها توسط متخصصانی اداره می‌شوند که از طریق کمک به مشاغل نوپا برای غلبه بر موانع اساسی امرار معاش می‌کنند، لذا هیچ راهی بهتر از تضمین موفقیت کارآفرینی برای همکاری مشترک با آن متخصصان وجود ندارد. صاحبان استارتاپ همچنین، از هم آمیزی با همتایان تجاری سود می‌برند و برای تقویت توسعه، رقابتی دوستانه ایجاد می‌کنند. تنها عیب احتمالی پیوستن به شتابدهنده کسب و کار این است که، صاحبان استارتاپ به طور کلی بخشی از سهام شرکت‌های خود را به شتابدهنده‌ها واگذار می‌کنند.