روز جهانی هواشناسی

در سازمان جهانی هواشناسی ،۲۳ مارس ۱۹۵۰ به عنوان روز جهانی هواشناسی نامگذاری شده‌است. این سازمان هر سال یک شعار برای روز جهانی هواشناسی را اعلام می‌کند و این روز در تمام کشورهای عضو سازمان جشن گرفته می‌شود. در ایران نیز سازمان هواشناسی کشور همه ساله ۲۳ مارس مصادف با سوم فروردین را که در سالهای کبیسه این روز مصادف با چهارم فروردین است بعنوان روز جهانی هواشناسی برگزار می‌کند. این روز نشان دهنده سهمی است که خدمات ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی به ایمنی و رفاه جامعه می‌انجامد. سازمان ملل روز جهانی هواشناسی را هر سال در حدود ۲۳ مارس برگزار می‌کند تا اعضاء استقرار سازمان هواشناسی جهانی را که در آن تاریخ در سال ۱۹۵۰ تأسیس شده‌است را به یاد داشته باشند.

شعار امسال روز جهانی هواشناسی: اقیانوس،وضع هوا و اقلیم ما