دکتر عباسعلی زالی | دعاگوی تمام کسانی هستم که چنین قدم خیری را رقم زده اند.

دکتر عباسعلی زالی مشاور ریاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، درباره نقش و جایگاه موثر این رویداد در حمایت از جوانان گفت:

قلبا بر این باور و اعتقاد هستم که اگر بتوانیم تنها یک نفر را احیاء کنیم مثل این است که جامعه ای را احیاء کرده ایم، ایجاد و برگزاری این جشنواره همچون دماندن روح امید در میان جوانان کشور است که بزرگترین سرمایه های این مرز و بوم هستند. در کنار پیشقدمان و برگزارکنندگان این جشنواره که در نوع خود حرکت بسیار خوبی است و بحمدلله تا به امروز با موفقیت ادامه داشته است، دعاگوی تمام کسانی هستم که چنین قدم خیری را با همکاری دانشگاه تهران رقم زده اند که یقینا اجر بسیار عظیمی در پیشگاه خداوند خواهند داشت. انشالله این حرکت بزرگ گره گشای مسیر جوانان و دانشجویانی باشد که سهم بالایی در خدمت به جامعه و توسعه آن دارند.

توفیق همگان را از خداوند بزرگ خواهانم.