حضور رئیس دبیرخانه دائمی سومین جشنواره در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

از ابتدای شکل گیری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تا به امروز که در شرف برگزاری سومین دوره آن هستیم، این رویداد همواره از مشارکت، حمایت های معنوی و همراهی ارزشمند بسیاری از ارگان ها، سازمان های دولتی، خصوصی و آموزش عالی کشور برخوردار بوده است. در این میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهادی تاثیرگذار در حوزه آموزش عالی نیز از حضور پررنگی برخوردار بوه است. در نشست مشترکی که مابین دکتر مهدی الیاسی معاون سرمایه گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و خانم دکتر شادی جمیلی ریاست دائمی دبیرخانه این جشنواره صورت پذیرفت، دکتر قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر تاج الدین مدیر بخش شتابدهنده های گروه صنعتی و معدنی زرین، دکتر باقری و دکتر محمدی نیز حضور داشتند که پس از بررسی راهکارها، تبادل تجربیات وتصویب سیاست های پیشنهادی موثر در جهت برگزاری هرچه بهتر این رویداد علمی، با پیشنهاد دکتر الیاسی، دکتر قادری فر و دکتر ملکی فر به عضویت شورای سیاستگذاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان درآمدند.