جلسه هم اندیشی با مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

جلسه هم اندیشی با مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

در روز  یکشنبه مورخ 8 اسفند ماه 1400 جلسه آنلاین با مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با حضور آقای دکتر علی روشنیان فرد (معاون مرکز نوآوری)، آقای دکتر حسین واثقی (برگزیده چهارمین دوره از جشنواره)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و خانم هنگامه تشت زر (دبیر کمیته روابط عمومی جشنواره) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را معرفی نموده و گزارشی در خصوص ادوار گذشته، تعداد ایده های دریافتی، نحوه حمایت از برگزیدگان نهایی، منتورینگ و آموزش برگزیدگان و… توضیحاتی را ارائه و در خصوص ایجاد همکاری های مشترک پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

پیرو پیشنهادات و توضیحات مدیر اجرایی جشنواره؛ آقای دکتر روشنیان در خصوص مرکز فوق، توضیحاتی را بدین شرح ارائه نمودند: مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی یکی از زیر مجموعه های حوزه ریاست دانشگاه می باشد. در این مرکز افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های نوآور و فناور می توانند از مزایای استقرار بهره مند شده  و علاوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت های مرکز نوآوری و رشد از حمایت های مختلف مرکز نیز برخوردار گردند. و در این راستا اهداف مجموعه را نیز برشمردند:

1- بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

2- ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

3- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

4- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور فعال در زمینه های فناوری

5- بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

6- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار

حمایت ها و خدمات مرکز برای واحدهای فناور:

1- حمایت ها و خدمات مالی و اعتباری

2- خدمات فنی و تخصصی ( آزمایشگاه، کارگاه، و غیره)

3- خدمات آموزشی در موضوعات مختلف مدیریتی و مهارتی

4-  خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف

5- خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ( اینترنت، کتابخانه ، بانک های اطلاعاتی، ژورنال های الکترونیکی و غیره )

6- خدمات بازاریابی و تبلیغاتی ( در حال راه اندازی )

7- حمایت های معنوی

در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای دو جانبه فی مابین جشنواره و مرکز فناور محقق اردبیلی جهت همکاری های گسترده و حمایت از ایده پردازان منعقد گردد.